شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ بياييد همانــــطور که بــه دختـــران چطــور لباس پوشيـــدن را آموزش ميدهيم به پـــسران نيز فرهنـــگ مزاحـــم نشدن را بياموزيم ... حجـــاب براي يک زن همان قدر اهميت دارد که "حجب " براي مردان....
ولي مردها نگاه نميکنن تو عکسا
+ داخل منزل ميشويم و ميگوييم : مادر کجاست؟ با انکه از او چيزي نميخواهيم انگار وطن است!! از او دور ميشويم و برميگرديم که او را ببينيم
: |
+ شهرِ موش‌‌ها باشد و نارنجي با دماغِ عمل‌کرده و لب‌هايِ تزريقي و دُمـ‌باريک، نوکرِ کُپُل باشد و آقا مُعّلمـ موسپيد و بازنشست و... الي آخر | آدمـ دل‌اش مُچاله مي‌شود از اينجوري به رُخ کشيدنِ «شور و حال کودکي» امّا مگر نه اينکه خودِ ما بچّه‌هايِ آن زمانه همـ همينجوري شُده‌ايمـ؟ | گرچه آرزو مي‌کنم پُرفروش‌ترين فيلمِـ تاريخِ سبنمايِ ايران و بلکه جهان (!) شود | به يادگارِ آن معصوميّت از دست رفته ...
+ راز عشق ورزيدن به هر چيزي درک اين جمله است (شايد روزي از دست برود)
علي شريعتي
+ همـــــيشه ميــــگن جوينــــده ، يابنـــده است ولي لـــزوما نگــهدارنده نيــست ...
+ هميــشه در سختي ها به خــودم مي گفتم. . . ” اين نيــز بگذرد ” هنــوز هم مي گويم . . . اما مي دانــم آنچه مي گذرد عمــرِ من است. . . نه سختي ها. . .
+ ارزش يک بودن را فقط هنگام "نبودن" ميتوان فهميد...!
عالي هم متن و هم عکس
+ ريــــخت و پاش کنيد... با "اخـــــلاق" خوب و "صفــــات "خوب... بعضـــي ها مثل پـــروانه، غم هاي ديــــگران را از بين مي بــــرند....
بعضـــي ها مثل پـــروانه،
+ "آرامــش" هنرِ نپرداختن به انبوه مسائليست، که حل کردنش سهم خداست... لحظه هايتان لبريز از آرامش
نام کاربريتون زيباس
+ اگر ما نتوانيم کسى را که مى‌بينيم دوست داشته باشيم ، چگونه مى‌توانيم خدايي را که نمى‌توانيم ببينيم دوست داشته باشيم؟
+ بعضي از آيات هستند که وقتي اونا رو مي خونم، شرمنده ي خدا ميشم.. مثل همين آيه ي " اليس الله بکاف عبده " (الزمر، آيه 36) آيا خدا، براي بندگانش کافي نيست؟
+ خداوند مي فرمايد: در نماز آنقدر به بنده ام توجه دارم که گويي، همان يک بنده را دارم، اما بنده ام در نماز چنان به من بي توجه است که گويي، هزاران خدا دارد.
.:آيينه:.
:'(
+ از تصادف جان سالم به در برده بود و مي گفت زندگي اش را مديون ماشين مدل بالايش است و خــــــــــــــــــــــــدا همچنان لبخند ميزد. . .
+ زندگي شوق رسيدن به همان فردايي است، که نخواهد آمد، تو نه در ديروزي و نه در فردايي، ظرف امروز پر از بودن توست، زندگي را درياب
شايذد اين خنده كه امروز دريغم كردي اخرين فرصت همراهي بود
+ تمام کودکان شهر من مي دانند : " مستقيم " نه راست است و نه چپ . الهي ؛ اهدنا ...
ساعت دماسنج
روي ماه خدا را ببوس
رتبه 0
0 برگزیده
353 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
روي ماه خدا را ببوس عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top