سفارش تبلیغ
صبا ویژن

باز باران

خدایا خداحافظ

    نظر

می گن روز الست ، خدا به انسان گفت :

منو یادت میره ، وقتی وارد دنیای من بشی!

و انسان قول داد که یادش نره ،

اما خیلی ساده وقتی پا به دنیای خاکی گذاشت

گفت :

خدایا خداحافظ


الو .....سلام....

    نظر

الو .....سلام.... منم مزاحمی که آشناست

هزار دفعه  این شماره را دلم  گرفته است ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست

شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است

به ما که می رسد حساب بندگانتان جداست؟!!

الو....دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شده ، خرابی از دله منه

یا که عیب از سیم هاست!؟

چرا صدایتان نمی رسد ؟کمی بلندتر ! صدای من چطور ؟

خوب و اضح و رساست ؟ اگر اجازه می دهی برایت درد دل کنم

شنیده ام که گریه بر تمام درد ها دواست

دل مرا به سوی خود بخوان که تا سبک شوم ،

پناهگاه این دل شکسته خانه ی شماست

خدایا ببخش باز مزاحمت شدم دوباره زنگ میزنم

                               دوباره تا خدا خداست

 

                       نمایش تصویر در وضیعت عادی


کاش من همه بودم

    نظر

دلم باران ، دستم باران
دهانم باران ، چشمم باران

روزم را با بندگی تو پا گشا می کنم ...

هر اذانی که می وزد
پنجره ها باز می شوند

یاد تو کوران می کند ...

هر اسم تو را که صدا می زنم
ماه در دهانم هزار تکه می شود ...

کاش من همه بودم
کاش من همه بودم

با همه دهان ها تو را صدا می زدم ...

         نمایش تصویر در وضیعت عادی