سفارش تبلیغ
صبا ویژن

باز باران

الو .....سلام....

    نظر

الو .....سلام.... منم مزاحمی که آشناست

هزار دفعه  این شماره را دلم  گرفته است ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست

شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است

به ما که می رسد حساب بندگانتان جداست؟!!

الو....دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شده ، خرابی از دله منه

یا که عیب از سیم هاست!؟

چرا صدایتان نمی رسد ؟کمی بلندتر ! صدای من چطور ؟

خوب و اضح و رساست ؟ اگر اجازه می دهی برایت درد دل کنم

شنیده ام که گریه بر تمام درد ها دواست

دل مرا به سوی خود بخوان که تا سبک شوم ،

پناهگاه این دل شکسته خانه ی شماست

خدایا ببخش باز مزاحمت شدم دوباره زنگ میزنم

                               دوباره تا خدا خداست

 

                       نمایش تصویر در وضیعت عادی