سفارش تبلیغ
صبا ویژن

باز باران

خدایا خداحافظ

    نظر

می گن روز الست ، خدا به انسان گفت :

منو یادت میره ، وقتی وارد دنیای من بشی!

و انسان قول داد که یادش نره ،

اما خیلی ساده وقتی پا به دنیای خاکی گذاشت

گفت :

خدایا خداحافظ